Archives for April, 2018

โต๊ะเด็กนักเรียน เก้าอี้เด็กนักเรียน หากบอกกันในความเป็นจริงแล้ว อาจจะไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่ ทั้งรูปร่าง แบบ หรือไม้รวมทั้งอุปกรณ์ที่เอามาทำโต๊ะเก้าอี้ ซึ่งหลายๆที่นั้นก็มีโรงงานผลิตในส่วนนี้อยู่แล้ว ขนาดแล้วก็อุปกรณ์ที่จะนำมาสร้างนั้นจะต้องได้รับแบบ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แล้วก็ต้องมีใบรับรองที่ถูก แล้วก็แบบทั่วๆไปสวนมากที่พวกเราจะมองเห็นนั้น จะเป็นแบบขาเหล็กหน้าไม้อัด หรือไม้ยางพารา หรือจะเป็นแบบไม้ยางพาราทั้งยังชุด ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรือเก้าอี้

Posted in ไม่แบ่งหมวด

แน่ๆว่า ระบบบันทึกเวลา หรือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือสามารถควบคุมการเข้าออก ด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ และ เครื่องสแกนลายพิมพ์นิ้วมือเป็นระบบดำเนินงานที่จะช่วยประหยัดรายการจ่าย สำหรับการทำบัตรพนักงาน ลดข้อโต้เถียงสำหรับเพื่อการบันทึกเวลาของบุคลากร หรือ ป้องกันการโกงการตอกบัตรลงเวลาแทนกันของบุคลากร คำตอบของหลายๆเป้าหมาย นอกจากยังจะเป็นการยกฐานะคุณภาพการทำงานช่วยลดงานรวมทั้งภาระหน้าที่ต่างๆของผู้ดูแลระบบลงไปได้อีกด้วย ซึ่งโดยแนวความคิดนับว่าเป็นแนวความคิดที่ดีรวมทั้งถูก แต่ว่าผลที่ได้บางทีอาจไม่เผชิญผลราวกับแนวความคิด

Posted in ไม่แบ่งหมวด